Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 15 stycznia 2020 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 roku o godz. 11.00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 20 grudnia 2019 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Gminy Ruda-Huta za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku,
  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.
 12. Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech