Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Zawody wędkarskie o Mistrzostwo Koła Ruda-Huta

    Fotorelacja z przebiegu zawodów wędkarskich o Mistrzostwo Koła Wędkarskiego Ruda-Huta, w kategorii wiekowej juniorów.

Dzień Matki w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce

   Dnia 26 maja 2009 roku w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki. W programie artystycznym brały udział dzieci z miejscowości Rudka. Podziwiane były nie tylko przez ich mamy, ale i mieszkańców wsi. Nie jednej osobie zakręciła się łza w oku, kiedy mali artyści szczerze wyrażali swoją miłość poprzez recytowanie wierszy i śpiewanie piosenek. Na zakończenie każda mama dostała od swojej pociechy własnoręcznie wykonany upominek.

"Kwietny Bieg" 2009 w gminie Ruda-Huta

   Dn. 29.05.2009 r., już po raz czwarty Gmina Ruda - Huta czynnie uczestniczyła w ogólnopolskim „Kwietnym Biegu” przedsięwzięciu propagującym wypoczynek poprzez ruch. Trasę „Kwietnego Biegu” wyznaczają drogi rozciągające się przy granicach administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej.

    Bieg na terenie gminy Ruda-Huta rozpoczął Z-ca Wójta Gminy Ruda-Huta Jarosław Walczuk, który sztafetę przejął od Wójta Gminy Dorohusk Wojciecha Sawy. Trasa biegu na terenie Naszej Gminy podzielona została na odcinki jednokilometrowej długości, na każdym odcinku następowała zmiana prowadzącego bieg, a do grupy dołączali nowi biegacze. W biegu uczestniczyli: Radny Gminy Ruda-Huta Marian Michalski, Sekretarz Gminy Ruda-Huta Marek Słupczyński, trener sekcji zapaśniczej „Tajfun” Roman Czwaliński, Komendant OSP Mariusz Szalewicz, Kierownik GOK w Rudzie Marcin Woszczewski, aktorzy teatru „OKO”, oraz mieszkańcy gminy Ruda-Huta.
    Jak co roku znalazły się osoby, które przebiegły cały siedmio kilometrowy odcinek trasy prowadzący przez Naszą Gminę. Bieg zakończony został o godz. 12:44 przekazaniem sztafety gminie Wola Uhruska. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały jednostki Policji i Straży Granicznej. Organizatorem „Kwietnego Biegu” jest Stowarzyszenie 10 Czerwca.

"Eko Majówka" Gotówka 2009

      Dnia 24 maja 2009 roku już po raz czwarty odbył się we wsi Gotówka piknik rodzinny „Eko Majówka”. W przeddzień pikniku teatr „OKO” przeprowadził na terenie gminy Ruda – Huta oraz miasta Chełma happening pt.: „Partytura dla potłuczonych” reklamujący piknik rodzinny. Dla uczestników zorganizowano wycieczkę rowerową na trasie Rudka – Gotówka, a także spacer trasą Nowiny DPS – Gotówka. Impreza oficjalnie rozpoczęła się o godzinie 14.00 wystąpieniem Wójta Gminy Ruda-Huta Kazimierza Smala. Następnie prowadzący Mariusz Matera przedstawił program, jednocześnie życząc wszystkim przyjemnej zabawy.
    Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami przeprowadziło zbiórkę Elektro – odpadów (RTV, AGD, komputery i inne urządzenia elektroniczne), pierwsi mieszkańcy, którzy wzięli udział w zbiórce otrzymali drzewka. W świetlicy można było obejrzeć wystawę fotograficzną „Wiosna w Naszej Gminie” autorstwa Patryka Połajdowicza, Dawida Borodej, Arletty Zalewskiej, Kamila Marciniaka, Artura Borodej, Ewy Zalewskiej, Rafała Czeryny, oraz prezentację multimedialną autorstwa Kamila Marciniaka.
    Wszyscy przybyli mieli okazję posłuchać śpiewu lokalnych zespołów: „Rudniaków” - których występ rozpoczął Eko Majówkę, „Jarzębiny Czerwonej” oraz „Wiśniowego Sadu”. W świetlicy odbył się spektakl „Wincenty w tarapatach w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Jarzębina Czerwona” z Rudki. Dla dzieci przygotowano różnego rodzaju atrakcje. Odbywały się konkurencje sportowe, konkursy ekologiczne, karaoke, malowanie twarzy i inne atrakcje. Można było obejrzeć inscenizacja „Chroń przyrodę przez Cztery Pory Roku oraz posłuchać piosenki na dobra pogodę - wykonaniu młodzieży gimnazjum i liceum w Rudzie-Hucie.
     Dla starszych uczestników zabawy również przewidziano konkursy głównie sportowe jak przeciąganie liny (I m-ce Rodzina Baldów, II m-ceOSP Żalin, III m-ce Ladys, IV m-ce Kolanowski i reszta), czy Strongman (puchar zdobył Sebastian Czerwiński) w skład którego wchodziło podnoszenie ciężarka (I m-c e Sebastian Czerwiński, II m-ce Robert Wójtowicz, III m-ce Mariusz Kolanowski) i siłowanie na rękę (I m-ce Sebastian Czerwiński, II m-c e Kazimierz Smal, III m-c Jarosław Matera). Zorganizowano również pokazy zapaśnicze.
    Dodatkową atrakcję Eko Majówki stanowił pokaz zdjęć miejscowości z motolotni czy też recital Pana Mariusza Matery – kończący Eko Majówkę.
     O godz.19:00 rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem Aveiro.

Prace porządkowe i remontowe - "GS SCh"

      Trwają prace porządkowe i remontowe na placu po byłej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rudzie-Hucie. Porządkowany jest teren przy kompleksie boisk sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012. Usunięte zostały zakrzaczenia, wyrównany został teren.
       Remontowany jest także kolejny budynek z przeznaczeniem na garaże dla Zakładu Usług Komunalnych. W ubiegłym roku został naprawiony i uszczelniony dach, obecnie malowane są elewacje.

Spotkanie w sprawie ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Leśniczówka

   Dnia 11 maja 2009r. w świetlicy w miejscowości Leśniczówka, gm. Ruda-Huta odbyło się spotkanie w sprawie założenia numerycznej mapy zasadniczej, wykonania modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali poprzez założenie w systemie informatycznym ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Leśniczówka.
   Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, przetarg na wykonanie dokumentacji wygrała firma Biuro Usług Geodezyjnych Jacek Szpakowski, ul. Stephensona 5a, 22-100 Chełm.
   W spotkaniu uczestniczył Pan Adam Rychliczek – wicestarosta chełmski, Pan Kazimierz Smal – Wójt Gminy Ruda-Huta, Pani Renata Wróblewska-Kopczyńska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz mieszkańcy miejscowości Leśniczówka.
   Na spotkaniu oprócz tematu modernizacji ewidencji gruntów poruszane były również inne sprawy dotyczące min. dróg gminnych i powiatowych, odpadów zawierających azbest, komunikacji podmiejskiej, sieci kanalizacyjnej i gazowej.

Sesja Rady Gminy Ruda-Huta w dn. 27 kwietnia 2009

   W dniu 27 kwietnia 2009 roku w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce odbyła się sesja Rady Gminy Ruda-Huta, na której radni przyjęli sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium. Poza tym radni podjęli uchwały odnośnie regulaminu wynagradzania oraz warunków przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ruda-Huta.

   Radni wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości w Leśniczówce. Właścicielka gruntu, na którym stoi zabytkowa kapliczka w Leśniczówce wyraziła chęć przekazania Gminie w drodze darowizny wymienioną nieruchomość.

   Pan Wójt omówił działania podejmowane pomiędzy sesjami.  Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły między innymi stanu dróg powiatowych i gminnych oraz problemów z dostępem do internetu.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2661435
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
99
461
127
18305
2661435

Twoje IP 37.248.165.148

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech